TERMENI ȘI CONDIȚII

DATA ULTIMEI ACTUALIZĂRI: 02.09.2020

 

TERMENI GENERALI

Acest site aparține Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente– ARPIMAsociației Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și este administrat de către POINT PUBLIC AFFAIRS SRL.

Site-ul vă este pus la dispoziție în conformitate cu acești termeni și condiții de utilizare a Site-ului (denumiți în continuare “Termeni și Condiții”), precum și orice actualizări sau modificări care pot fi aduse acestora.

Prin utilizarea prezentului Site, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile și cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu accesați și să nu utilizați Site-ul.

Termenii și Condițiile, împreună cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal care face parte integrantă din prezentul document, reprezintă un contract pe care dumneavoastră îl acceptați prin utilizarea Site-ului.

Prin termenul  “Utilizator” se înțelege orice persoană fizică care acceseză Site-ul sau o parte din acesta și care acceptă Termenii și Condițiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

INFORMAȚIILE PREZENTATE PE SITE

Informațiile prezentate pe Site, inclusiv orice fel de recomandări/sfaturi sau rezultatului testului pus la dispoziție prin care se urmărește evaluarea riscului pe care îl are o persoană să dezvolte diabet zaharat tip 2 sunt destinate exclusiv informării cu caracter general a Utilizatorilor.

Informațiile/sfaturile/materialele prezentate pe Site nu reprezintă și nu înlocuiesc consilierea medicală și nu sunt destinate diagnosticării sau tratamentului individual pentru nicio problemă medicală. Site-ul nu este un substitut pentru servicii profesionale oferite de un furnizor calificat de asistență medicală, care este familiarizat cu particularitățile fiecărui pacient.

Informațiile/sfaturile/materialele prezentate pe Site nu sunt în niciun caz menite să ofere certitudine în legătură cu diagnosticarea sau tratamentul individual sau să înlocuiască judecata clinică a unui profesionist calificat în domeniul medical.

Vă recomandăm să solicitați întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră sau al altui furnizor calificat de asistență medicală cu privire la orice afecțiune de care suferiți și înainte de a începe orice tratament nou, de a schimba sau de a întrerupe un tratament.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru consecințe legate direct sau indirect de orice acțiune sau lipsă de acțiune care are la bază informațiile sau alte materiale puse la dispoziție pe Site-ul nostru.

Ne străduim să menținem informațiile de pe Site complete și actualizate la zi, însă nu oferim nicio asigurare și nu vom fi responsabili pentru niciun fel de prejudicii directe sau indirecte care au legătură cu acuratețea, exhaustivitatea sau actualitatea informațiilor prezentate în cadrul Site-ului. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului Site-ului.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Site-ul este disponibil pentru uzul exclusiv personal al Utilizatorilor. Acesta nu este destinat pentru folosirea în scopuri comerciale. Nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu direct sau indirect cauzat de utilizarea Site-ului în scopuri de afaceri sau în alte scopuri care nu sunt autorizate în temeiul Termenilor și Condițiilor.

Nu aveți dreptul de copia, modifica sau reutiliza Site-ul, inclusiv software-ul încorporat în acesta.

Puteți utiliza acest Site numai în scopuri legale și în conformitate cu cele stipulate în prezentul document.

Aveți dreptul de a vizualiza, tipări și distribui conținutul preluat de pe Site în scopuri personale, necomerciale, cu condiția să nu eliminați eventuale notificări privind drepturile de autor sau alte notificări afișate pe conținut.

Nu aveți dreptul de a copia, retipări, modifica, afișa, executa, traduce, distribui, adapta, difuza, comunica publicului prin telecomunicații sau de a vinde conținutul, inclusiv imaginile, preluat în orice mod de pe Site în scopuri comerciale sau pentru a-l furniza unor surse comerciale, inclusiv altor site-uri web, fără permisiunea prealabilă în scris a proprietarului Site-ului.

De asemenea, nu aveți dreptul: (i) să utilizați acest Site în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicta, deteriora sau afecta Site-ul sau ar putea interfera cu orice altă utilizare a Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la capacitatea oricărui Utilizator de a se angaja în activități în timp real prin intermediul Site-ului; (ii) să utilizați niciun dispozitiv sau software care împiedică funcționarea corectă a Site-ului sau (iii) să încercați să interferați în alt mod cu funcționarea corectă a Site-ului.

Ne rezervăm toate drepturile care nu vi se acordă în mod expres.

ACCESUL LA SITE

Nu putem garanta că accesul la Site va fi neîntrerupt, prompt sau fără erori sau că defectele acestuia, în cazul în care vor exista, vor fi corectate în cel mai scurt timp posibil.

Vom depune eforturi rezonabile pentru ca Site-ul să fie disponibil în permanență, dar nu vom fi responsabili pentru niciun prejudiciu direct sau indirect pe care îl puteți suferi ca urmare a întreruperii Site-ului sau a funcționării defectuoase a acestuia.

Site-ul este furnizat gratuit și nu avem obligația de a furniza servicii de întreținere sau asistență în legătură cu acesta și nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu direct sau indirect pe care îl puteți suferi ca urmare a unei lipse de întreținere sau de actualizare a Site-ului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Transparența în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și de aceea am creat o Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal separată, pentru a vă explica în detaliu modul în care colectăm și în care folosim anumite date cu caracter personal.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal este inclusă în domeniul de aplicare al acestor Termeni și Condiții. Pentru a citi în întregime Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, apăsați aici.

Pentru a afla mai multe detalii legate de cookie-urile pe care le folosim pe acest site, vă rugăm să accesați aici Politica noastră privind modulele cookie, care face parte integrantă din Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE A SITE-ULUI

În cazul nerespectării Termenilor și Condițiilor avem dreptul să restricționăm accesul dumneavoastră la o parte sau la întregul conținut al Site-ului, fără nicio notificare prealabilă.

Nu vom fi responsabili pentru niciun prejudiciu direct sau indirect pe care îl puteți suferi ca urmare a restricționării utilizării Site-ului.

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Dumneavoastră, în calitate de Utilizator, sunteți informat și acceptați faptul că ne rezervăm dreptul de a modifica/actualiza Termenii și Condițiile.

Modificările/actualizările efectuate vor fi aduse la cunoștința Utilizatorilor prin actualizarea Termenilor și Condițiilor pe Site, cu specificarea datei efective a noii versiuni a termenilor de utilizare.  Data ultimei modificări/actualizări din partea superioară a Termenilor și Condițiilor va indica momentul în care au fost efectuate ultimele modificări/actualizări.

Utilizarea în continuare a Site-ului după publicarea unei noi versiuni a Termenilor și Condițiilor reprezintă acceptarea de către dumneavostră a tuturor modificărilor/actualizărilor aduse.

În consecință, de fiecare dată când vizitați acest Site, trebuie să verificați dacă a fost postată o nouă versiune a Termenilor și Condițiilor.

LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Informațiile de pe Site sunt destinate folosirii exclusive de către Utilizatorii din România. Alte țări pot avea legi, cerințe de reglementare sau practici medicale care diferă de cele din România.

Legea aplicabilă este legea română, atât în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor ce derivă din prezentul contract, cât și în ceea ce priveşte orice aspect legat de interpretarea, aplicarea și/ sau întinderea efectelor sale, fără nicio excepţie.

Orice neînțelegere în legătură cu executarea prezentului contract va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătorești competente din București.

DATE DE CONTACT 

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la Site sau la acești termeni de utilizare, ne puteți contacta:

  1. Pe adresa de e-mail protectia-datelor@societate-diabet.ro sau contact@federatiaromanadiabet.ro  sau dataprotection@arpim.ro
  2. Printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la sediul social din:
  • Sediul Asociației Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice: Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ”Prof.Dr.N.C Paulescu” din Str. Ion Movilă, Nr.5-7, Sector 2, București, Cod Poștal 020475.
  • Sediul Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice : Str Clinicilor, Nr. 2, Cluj Napoca, Cod Poștal: 400006.
  • Sediul Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente – ARPIM: Str.Cluceru Udricani, Nr.18, Et.2, Sector 3, București, Cod Poștal: 030782.